Stel cookie voorkeur in

Tussenschoolse Opvang

Bij ons op school maken wij gebruik van professionele ondersteuning tijdens de overblijf om de kwaliteit en de continuïteit te waarborgen. De coördinatie wordt uitgevoerd door gediplomeerde medewerkers vanuit               De Kindervilla in Noordwijk. Naast vaste medewerkers zullen er ook vrijwilligers betrokken worden bij de TSO. Alle medewerkers en vrijwilligers zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag (VOG). Vrijwilligers kunnen ook ouders van school zijn, die een vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden.

Taakomschrijving van de TSO- medewerker:
  • Begeleiden van kinderen tijdens de (buiten-) speelmomenten
  • Zorgen voor een prettige en rustige sfeer tijdens het spelen
  • Onderschrijven en hanteren van de pedagogische visie van de school en handelen conform de interne afspraken
  • Zorg dragen voor het lokaal en alle bijkomende huishoudelijke werkzaamheden

Wij hopen dat alle leerlingen op alle dagen gebruik maken van de TSO. De mogelijkheid om thuis te lunchen blijft, deze keuze is aan de ouders/verzorgers. Indien u hiervoor kiest, dan gelden onderstaande tijden.

Aanmelden voor de overblijf kan via: info@dekindervillawereld.nl of bezoek de website van de Kindervilla.

Kosten TSO

De kosten voor de TSO bedragen per schooljaar voor: 

3 dagen € 135,- per kind.

4 dagen € 150,- per kind.

Inschrijven kan via  info@dekindervillawereld.nl of u kunt een inschrijfformulier bij de directie ophalen.