Stel cookie voorkeur in

Onderwijsvisie

De Schapendel, een school met kwalitatief goed onderwijs,

waar een professioneel team oog heeft voor de talenten van ieder kind!

 
Bij ons op school is een grote betrokkenheid van leerlingen en dit bereiken we door:
  • gepersonaliseerd leren
  • leerlingen zicht te geven op eigen leerresultaten
  • de leerkracht een begeleidende rol te geven
  • gebruik te maken van elkaars talenten

 

Bij ons op school zorgen we voor een open en veilige leeromgeving

Dit betekent dat de school een pedagogisch klimaat nastreeft waarin leerkrachten, leerlingen en ouders op een respectvolle wijze met elkaar omgaan. Binnen een goede, respectvolle omgeving groeit zelfvertrouwen en kan er feedback plaatsvinden tussen leerkracht, kind en ouders. Het geven en ontvangen van feedback staat in dienst van groei. 

 

Bij ons op school staat het kind voorop

Elk kind is een individu met zijn eigen kenmerken en talenten. Wij houden hier rekening mee en spelen met onze werkwijze hier op in, voor zover mogelijk en binnen onze kaders.

Wij hebben aandacht voor de cognitieve, sociaal- emotionele  en creatieve ontwikkeling van ieder kind.

 

Bij ons op school bieden we kwalitatief goed onderwijs

Er wordt onderwijs gegeven door een professioneel en deskundig team. Enthousiaste leerkrachten, die goed op elkaar zijn ingespeeld en open staan voor nieuwe ontwikkelingen.

Om ons onderwijs goed in te richten, maken wij gebruik van nieuwe innovaties, die aansluiten bij de

21st Century Skills

Wij werken samen met externe instanties om expertises op verschillende onderdelen in huis te halen, zodat wij ons ook blijven ontwikkelen en de kinderen goed kunnen begeleiden naar de eisen voor de toekomst.

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen en de basisschool verlaat, met een goed gevulde rugzak, dat bij dat kind hoort! Een rugzak met voldoende bagage om zich op een positieve manier verder te ontwikkelen!

 

Blik op de toekomst ...