Informatie Covid-19

Op deze pagina vindt u belangrijke informatie over Covid- 19, de maatregelen en afspraken die voor onze school van toepassing zijn.

  • Ouders/verzorgers en externen komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan. Externe professionals die betrokken zijn bij het primaire proces (zoals ambulante begeleiders of stagiaires) kunnen naar school komen als zij onderwijs geven of daarbij ondersteunen. Afstandsregels in en om de school

  • Alle volwassenen houden in de school zo veel als mogelijk 1,5 meter afstand. Dit is in de school een advies, daarbuiten is de 1,5 meter afstand een verplichting. Daarnaast wordt dringend geadviseerd om bij de doorstroom in en rond het gebouw alles te doen om contactmomenten te beperken, bijvoorbeeld door maatregelen als éénrichtingsverkeer te implementeren. Cohortering toe te passen op het niveau van groepen/klassen (dus kleinere bubbels binnen een klas of groep mag alleen als de ruimte het toelaat en dit niet leidt tot minder onderwijs op school). 

  • Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen niet naar school. Bij twijfel blijf je thuis. (Zie beslisboom).

  •  Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:  het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is, er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek, het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

  • Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is en gaan bij een positieve uitslag in quarantaine. Bij een negatieve testuitslag mogen kinderen weer naar school. Voor meer informatie en beslisbomen over thuisquarantaine bij kinderen, zie: lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

 

Mag uw kind naar school?

Bekijk de beslisboom via de link.