Informatie Covid-19

Op deze pagina vindt u belangrijke informatie over Covid- 19, de maatregelen en afspraken die voor onze school van toepassing zijn.

  • 1,5 meter afstand tussen volwassenen blijft nodig

Leerlingen op een bassischool hoeven onderling geen afstand te houden. Leerkrachten en anderevolwassenen moeten dat onderling wel. Hoewel de overheid stelt dat volwassenen geen afstandhoeven te houden tot basisschoolleerlingen, vragen we uw begrip dat sommige teamleden dat welproberen. Bespreek dat alstublieft thuis met uw kinderen.

  • Geen grote groepen ouders in de school, dus niet naar binnen met brengen en halen

Ouders kunnen nog steeds niet de school in bij het brengen en halen van hun kinderen. Wanneer veelouders tegelijkertijd in school zijn, kan de onderlinge afstand van 1,5 meter niet gehouden worden.Ouderavonden en (musical)voorstellingen kunnen ook niet plaatsvinden in de school voor grotegroepen ouders tegelijkertijd. Oudergesprekken en rondleidingen van één ouder(paar) metbetreffende teamleden kunnen wel, mits afstand gehouden wordt én u geen verkoudheidsklachtenheeft zoals hieronder beschreven. Heeft u toch klachten? Verplaats de afspraak dan.Er kunnen externen in schoolgebouwen aanwezig zijn, bijvoorbeeld voor werkbezoek,leerlingbegeleiding of verbouwing, maar we zijn daarin terughoudend en doen dit alleen als het omgroepen gaat waarbij de 1,5 meter afstand gewaarborgd is en mensen vrij van klachten zijn. Bezoekersmoeten een registratielijst invullen. Ook degenen die TSO verzorgen, zijn op die manier op school.

  • Schoolwerk indien kinderen thuis moeten blijven

Leerlingen die thuis moeten blijven omdat zij klachten heeft die passen bij corona, een huisgenoot is van iemand met corona of als een huisgenoot van het kind naast milde corona klachten ook last heeft van koorts of benauwdheid, zullen schoolwerk krijgen om thuis te maken. Hetzelfde geldt voor leerlingen in risicogroependie niet naar school kunnen. We vragen uw begrip voor het feit dat u in deze gevallen uw kinderenmoet begeleiden met het schoolwerk. Anders dan toen de scholen dicht waren, staat de leerkrachtimmers voor de klas en kan dus geen afstandsonderwijs verzorgen aan leerlingen thuis.