De Schapendel

Samen leren, samen groeien

Welkom op de Schapendel 

Bent u op zoek naar een goede basisschool voor uw kind?

Oriënteert u zich dan op De Schapendel!

Wij zijn een mondiale school, die kinderen begeleidt in hun identiteitsontwikkeling.
De Schapendel biedt uw kind een stevige basis voor lef en resultaat!

Op onze school:

  • Is iedereen welkom!
  • Maken we het leerproces voor de kinderen inzichtelijk en begrijpelijk.
  • Zijn we trots op ons muziekonderwijs!
  • Hebben we vakleerkrachten als aanvulling op ons onderwijs.
  • Werkt een professioneel & enthousiast team dat lef toont.
  • Lopen we voorop in digitaal onderwijs!