De Schapendel

Samen leren, samen groeien

Welkom op de Schapendel 

Bent u op zoek naar een goede basisschool voor uw kind?

Oriënteert u zich dan op De Schapendel!

Wij zijn een mondiale school, die kinderen begeleidt in hun identiteitsontwikkeling.
De Schapendel biedt uw kind een stevige basis voor lef en resultaat!

Op onze school:

  • Is iedereen welkom!
  • Maken we het leerproces voor de kinderen inzichtelijk en begrijpelijk.
  • Zijn we trots op ons muziekonderwijs!
  • Hebben we vakleerkrachten als aanvulling op ons onderwijs.
  • Werkt een professioneel & enthousiast team dat lef toont
  • Lopen we voorop in digitaal onderwijs!

 

Schapendel ZOEMT in actie voor de bij

Afgelopen maandag kregen we bezoek van Mark Berger van Duurzaam Groen.nu. Hij vertelde dat het niet goed gaat met de wilde bij. Dat is een groot probleem. De kinderen leerden dat bijen heel hard nodig zijn voor onze eetbare gewassen.

Alle kinderen kregen een pakket bollen mee naar his met als opdracht deze te planten in de tuin. Ook kregen we bollen om te planen in strook groen aan het voetpad naast de school.

Eind oktober gaan de leerlingen van groep 5 t/m 8, samen met de Gemeente Noordwijk, een kruidenrijk grasland aanleggen in het park aan het Gruenepad. Er zullen ook  2 bijenhotels geplaatst gaan worden, waaraan de leerlingen van onze school hun steentje zullen bijdragen.

Zo helpen we met elkaar heel veel bijen aan voedsel in het voorjaar!