Stel cookie voorkeur in

Onze school 

Op basisschool de Schapendel is er een grote betrokkenheid en eigenaarschap van leerlingen.

Dit bereiken wij door:

  • Gepersonaliseerd leren
  • Leerlingen hebben zicht op eigen leerresultaten
  • De leerkracht heeft hierbij een begeleidende rol
  • We maken gebruik van ieders talenten

Wij werken op school met open lokalen, waarin samenwerking met team en kinderen zichtbaar is.

Een goed ontwikkeld leerklimaat, waar ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen!

 

 

Onze school is gezond

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Relaties & seksualiteit. De komende maand gaan we ervoor zorgen dat we ons themacertificaat 'Welbevinden' ook kunnen behouden. We gaan voor een positieve her-labeling! 

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.