Onderwijsvisie

De Schapendel is een school waar onderwijskwaliteit voorop staat en waar een gepassioneerd team elke dag werkt aan de talenten van onze leerlingen.
Wij hechten aan betrokkenheid tussen leerlingen, ouders en het team.

Dit bereiken we door:

  • Aandacht te geven en echt betrokken te zijn
  • Een helder onderwijsconcept te bieden
  • Ouders te informeren en te helpen met vragen over hun kind
  • Toegankelijk te zijn voor vragen en suggesties
Wij bieden een open en veilige leeromgeving

Dit betekent dat de school een goede sfeer nastreeft waarin leerkrachten, leerlingen en ouders op een respectvolle wijze met elkaar omgaan. Binnen deze omgeving groeit zelfvertrouwen en kan er feedback plaatsvinden tussen leerkracht, kind en ouders. Leren omgaan met elkaar en elkaar aanspreken op een positieve manier leidt tot groei. 

Het gaat bij ons om het kind

Elk kind is een individu met zijn eigen kenmerken en talenten. Wij houden hier rekening mee en spelen met onze werkwijze hier op in, passend en binnen ons concept. Wij hebben aandacht voor de cognitieve, sociaal- emotionele  en creatieve ontwikkeling van ieder kind.

Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs

Ons team is gekwalificeerd en gemotiveerd. Met hun deskundige aanpak weten ze bij elk kind de juiste snaar te raken om belangstelling te wekken voor alle onderdelen van ons lesprogramma.

Modern toekomstgericht onderwijs

Ons onderwijs volgt de nieuwe ontwikkelingen op de voet. Innovaties worden grondig beoordeeld en bij gebleken geschiktheid voeren we het geleidelijk in maar houden de vinger aan de pols. Geen experimenten en zwalken met methoden, maar modern en effectief onderwijs, daar staan wij voor.

Na de Schapendel kun je verder

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen en de basisschool verlaat, met een goed gevulde rugzak, dat bij dat kind hoort! Een rugzak met voldoende bagage om zich op een positieve manier verder te ontwikkelen!

Het team van de Schapendel gaat er voor!