Verlofregeling

Bijna alle kinderen beleven hun eerste schooldag op vierjarige leeftijd. Een vierjarige kleuter is nog niet leerplichtig, maar het is goed voor zijn/haar ontwikkeling om samen met leeftijdgenootjes al naar school te gaan. De echte leerplicht begint wanneer een kind vijf jaar wordt. Soms is een volledige schoolweek alleen nog wat te lang. Daarom biedt de Leerplichtwet een mogelijkheid tot vrijstelling. 

Hoe ziet deze wet eruit? 

Ouders van een vijfjarige leerling mogen, in goed overleg met de directeur, hun kind maximaal vijf uur per week thuishouden. Mocht dit niet genoeg blijken te zijn, dan mag een directeur daar nog vijf extra uren vrijstelling per week bovenop doen. De mogelijkheid voor vrijstelling is uitsluitend bedoeld om overbelasting van de leerling te voorkomen. Zodra een kind zes jaar is, geldt de overgangsmogelijkheid niet meer. Zesjarige leerlingen moeten allemaal het volledige onderwijsprogramma volgen.

Buitengewoon verlof

In een aantal gevallen kunt u buitengewoon verlof aanvragen voor uw kind. Om hier toestemming voor te krijgen moeten ouder(s) en/of verzorger(s) verlof aanvragen bij de schooldirecteur. Zij hanteert het stroomschema zoals opgenomen in de brochure Leerplicht van de gemeente Teylingenen de regeling van het regionaal bureau leerplicht. Op de website van Regionaal Bureau Leerrecht kunt u deze regeling nalezen. Het verlof zal conform de regeling worden toe- of afgewezen. Tijdens de toetsperioden wordt er geen verlof/vrijstelling verleend. U vindt de toetsperioden in de kalender op Social Schools.