Groep 4/5

Beneden in het schoolgebouw is groep 5/6 te vinden.

Van maandag tot vrijdag is juf Angelique hier te vinden. Op vrijdag is meester Sjoerd in de groep.In groep 5/6 hebben de kinderen de beschikking over een eigen Chromebook. Op hun Chromebook verwerken ze op hun eigen niveau de lessen rekenen, taal en spelling die gegeven worden vanuit de methode Snappet.

De zaakvakken worden geïntegreerd aangeboden met de methode Blink. Van vakantie tot vakantie werken de kinderen aan thema’s die o.a. te maken hebben met de klimaatverandering, verschillen tussen culturen en verdeling van voedsel. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. Elk thema start met ‘colleges’ gegeven door de leerkracht. Vervolgens werken de kinderen via ontdekkend en onderzoekend leren naar een eindopdracht toe.Blink Lezen wordt ingezet voor het technisch lezen, begrijpend lezen, vrij lezen en voorlezen. De leesthema’s sluiten aan bij de thema’s van Blink Geïntegreerd. Bij Blink Lezen staat nieuwsgierigheid voorop. Alle kinderen lezen tegelijkertijd een leesclubboek, er worden leescolleges gegeven en afwisselende opdrachten gemaakt.

Ook krijgen de kinderen vakken gericht op de brede ontwikkeling: oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige vorming, bewegingsonderwijs en verkeer.Digitale geletterdheid wordt aangeboden met de methode Delta de Draak. Ook wordt in groep 5 gestart met Engels.

Angelique Schreuder

Leerkracht groep 4/5

Meer info

Sjoerd van Veen

ICT- Coördinator & Leerkracht groep 5/6

Meer info