Groep 7/8

Op maandag en dinsdag werkt juf Mary en van woensdag tot en met vrijdag werkt juf Marie-Jose in groep 7/8. De juffen werken met de kinderen toe naar een passend advies en de overstap naar het VO.

Alle leerlingen hebben een Chromebook. Ze werken met Snappet aan doelen voor taal, rekenen en spelling. In Google-Classroom maken ze opdrachten zoals verhalen schrijven, gedichten schrijven, presentaties over bepaalde onderwerpen van Blink……

De leerlingen werken ook nog in schriften voor bijvoorbeeld het uitrekenen van sommen, dictees, werwoordspelling, taalkundig ontleden, redekundig ontleden…..

In groep 8 gaan we na de meivakantie op kamp en werken we aan een spetterende musical.

Mary van Schie

Leerkracht groep 7/8

Meer info

Marie-José Buur

Leerkracht groep 7/8

Meer info