Zo gaan we met elkaar om

Een veilig leef- en werkklimaat is van groot belang bij ons op school.
Vandaar dat wij ons houden en elkaar aanspreken op de omgangsnormen die hieronder staan beschreven. Ouders van leerlingen van onze school gaan akkoord met de normen en gedragsregels binnen de school, alsmede met de gedragsprotocollen die de school hanteert. De normen en regels worden actief met ‘nieuwe’ ouders besproken.

Grensoverschrijdend gedrag van of tussen ouders (in of rondom school) wordt niet getolereerd en wordt door directie met betrokkene(n) besproken. Hierbij worden relevante schoolprofessionals betrokken. Waar fysieke en/of sociale veiligheid bedreigd worden kan de directie ouders de toegang tot de school en de buitenruimte ontzeggen.

 

​​​​​​Onze omgangsnormen

Zo gaan wij met elkaar om op de Schapendel

  • Wat ik doe is goed voor de groep

  • Ik respecteer de ander hoe hij is

  • Ik doe mijn werk zo goed als ik kan

  • Ik zorg goed voor mijzelf, school, materiaal en mijn omgeving