Onze gedragsafspraken

 

Een veilig leef- en werkklimaat is van groot belang bij ons op school.
Vandaar dat wij ons houden en aanspreken op bovenstaande schoolafspraken.

Omgangsnormen & Gedragsregels

Ouders van leerlingen van onze school gaan akkoord met de normen en gedragsregels binnen de school, alsmede met de gedragsprotocollen die de school hanteert. De normen en regels worden actief met ‘nieuwe’ ouders besproken.  

Grensoverschrijdend gedrag van of tussen ouders (in of rondom school) wordt niet getolereerd en wordt door directie met betrokkene(n) besproken. 

Hierbij worden relevante schoolprofessionals betrokken.  

Waar fysieke en/of sociale veiligheid bedreigd worden kan de directie ouders de toegang tot de school en de buitenruimte ontzeggen.