Groep 6/7

Op de eerste verdieping van de school is groep 6/7 te vinden.

Maandag t/m vrijdag staat juf Denise voor de groep. In groep 6/7 wordt de dag dagelijks gestart en geëindigd met het Verbeterbord. Op het verbeterbord staat er van periode tot periode een doel centraal. Dit doel is door de groep opgesteld. U kunt denken aan doelen zoals rustig werken, het ervaren van meer leesplezier en goed met elkaar omgaan. Voor het opgestelde doel worden er acties bedacht. Wat is er nodig om het doel te behalen? Daarnaast checken de kinderen zich dagelijks in/uit en delen ze hun opgedane successen.

In groep 6/7 beschikken de kinderen over een eigen Chromebook. Op hun Chromebook verwerken ze op hun eigen niveau de lessen rekenen, taal en spelling die gegeven worden vanuit de methode Snappet. 

De zaakvakken worden geïntegreerd aangeboden met de methode Blink. Elke periode, van vakantie tot vakantie, staat er een thema centraal. Thema’s die aangeboden worden zijn ‘Wereldse kinderen’, ‘Bijzondere bewoners’, ‘Dit wil ik zeggen!’, ‘Klimaatkenners’ en ‘De groene fabriek’. Blink Lezen sluit aan op deze thema’s. Blink Lezen is de methode die wordt ingezet voor technisch lezen, begrijpend lezen, vrij lezen en voorlezen.

Ook krijgen de kinderen in groep 6/7 de volgende vakken aangeboden: verkeer, digitale geletterdheid, creatieve vorming, bewegingsonderwijs, muziek, levensbeschouwing, kanjertraining, schrijven, Engels en topografie. Voor de laatste twee hebben de kinderen huiswerk.

Denise Sep

Leerkracht groep 6/7

Meer info