Tussenschoolse Opvang

Bij ons op school blijven de kinderen over. Tijdens de overblijf maken wij gebruik van ondersteuning van onze eigen onderwijsassisenten en vrjiwillige ouders om de kwaliteit en de continuïteit te waarborgen. De coördinatie wordt uitgevoerd door een onderwijsassisnten van de school. Naast vaste medewerkers zullen er ook vrijwilligers betrokken worden bij de TSO.  Alle medewerkers en vrijwilligers zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag (VOG). Vrijwilligers kunnen ook ouders van school zijn, die een vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden.

Taakomschrijving van de TSO- medewerker:
  • Begeleiden van kinderen tijdens de (buiten-) speelmomenten
  • Zorgen voor een prettige en rustige sfeer tijdens het spelen
  • Onderschrijven en hanteren van de pedagogische visie van de school en handelen conform de interne afspraken
  • Zorg dragen voor het lokaal en alle bijkomende huishoudelijke werkzaamheden

De kosten voor de TSO worden 2x per jaar via Social Schools geïnd. 

Kosten

De kosten voor de TSO voor schooljaar 2023-2024 bedraagt: 
€ 80,- per kind. (€8,- per maand)

In de maand september en januari krijgt u via SociAL Schools een betaalverzoek en kunt u de overblijfbijdrage middels Ideal betalen.