Snappet

Bij ons op school wordt er vanaf groep 4 met Snappet gewerkt. Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat wordt aangeboden op tablets. Leerlingen maken opgaven op de tablet die inhoudelijk vergelijkbaar zijn met opgaven in werkboeken, hierdoor blijven de werkvormen vergelijkbaar. Nadat de leerkracht instructie heeft gegeven op het digibord, kunnen de kinderen zelfstandig met de verwerkingsopdrachten op de tablet aan de slag. Ze starten met het maken van de basis opdrachten en kunnen hierna op hun eigen niveau, afhankelijk van de gemaakte foutenanalyse door Snappet, met overige opdrachten verder.


De voordelen van Snappet ten opzichte van het gebruik van werkboeken concentreren zich op
de drie volgende punten.

  • Ten eerste ontvangen leerlingen meteen feedback na het maken van een opgave. Leerlingen weten dus snel of ze de opgave goed of fout hebben gemaakt.
  • Ten tweede worden er adaptieve opgaven aangeboden. Het programma past dan de complexiteit van de opgaven aan op het niveau en de leerbehoeften van de leerling.
  • Tot slot geeft Snappet ook leerkrachten feedback. De leerkracht heeft tijdens de les direct zicht op de voortgang van individuele leerlingen en de gehele groep.

De lessen van rekenen, taal en spelling, worden op de tablet gemaakt. De kinderen werken op hun eigen niveau: is een onderdeel nog lastig, dan krijgen ze extra oefening, wordt de lesstof beheerst, dan krijgen ze meer uitdaging en kunnen ze verder werken. De leerlingen zien direct wat ze goed en fout doen.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de (Cito-)resultaten enorm verbeteren door het gebruik van tablets en het onderwijsprogramma Snappet.

Voor meer informatie kunt u op de website van Snappet kijken!