Informatiegids

De informatiegids is als bijlage bedoeld naast onze schoolgids. Waar u in de schoolgids de uitgangspunten van ons onderwijs en de beleidsvoering van onze school kunt terugvinden, beschrijven we in deze gids een tal van praktische zaken. Scholen verschillen van elkaar en dat zie je terug in de manier van werken, in sfeer en in wat de kinderen er leren. Daarbij hebben scholen verschillende kwaliteiten.  Dat maakt kiezen soms lastig. De schoolgids en de informatiegids kunnen u helpen bij het bewust kiezen van een basisschool.

In deze informatiegids proberen wij te laten zien wat u van onze school kunt verwachten en wat de Schapendel voor uw kind kan betekenen!